Skip to content

Sir Gaerfyrddin

Sir Gaerfyrddin

Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.

Byddai'r Comisiwn yn cynnal arolwg o drefniadau etholiadol Sir Gaerfyrddin gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Gallwch ddefnyddio’r i porth ymgynghori weld y cynigion, eu cymharu â’ch trefniadau presennol a gweld sut maent yn cysylltu â ffiniau llywodraeth leol yn  eich ardal.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 5 Medi 2018 ac yn cau ar 27 Tachwedd 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gaerfyrddin ac yn cyflwyno cynigion terfynol i Lywodraeth Cymru.

___________________________________________________________

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.