Skip to content

Bywgraffiadau

Bywgraffiadau
Lluniau Pen y Comisiynwyr.

.

Mr Owen Watkin OBE DL - Cadeirydd

Mr Owen Watkin OBE DL - Cadeirydd

24/05/16
Mae Owen yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Comisiwn.
 
Mr Ceri Stradling - Aelod

Mr Ceri Stradling - Dirprwy Gadeirydd

23/05/16
Cafodd Ceri ei fagu yn ne Cymru ac fe’i addysgwyd yn Ysgol Ramadeg Pentre ac Ysgol Gyfun Rhondda Uchaf cyn mynd i Brifysgol Manceinion.
 
Mr David Powell - Aelod

Mr David Powell - Aelod

20/05/16
Mae David wedi byw yng Nghaerdydd y rhan fwyaf o’i fywyd.
 
Mr Theo Joloza - Aelod

Mr Theo Joloza - Aelod

20/05/16
Mae Theo wedi gweithio yn y Trydydd Sector, y diwydiant yswiriant, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a’r Adran Gwaith a Phensiynau.
 
Ms Julie May - Aelod

Ms Julie May - Aelod

20/05/16
Yn wreiddiol o Bort Talbot, mae cefndir gwaith Julie yn cynnwys y llywodraeth leol, addysg ac, yn fwy diweddar, y Trydydd Sector.
 

Ms Julie James - Aelod

20/05/16
Er iddi gael ei geni yn Llundain, ar ôl iddi briodi, mi ddaeth Julie yn rhan o deulu sydd wedi byw am genedlaethau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.