Skip to content

Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet 23/6/2016

Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet 23/6/2016

Datganiad a waned gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi gofyn i'r Comisiwn lunio rhaglen newydd o arolygon etholiadol i'w cwblhau o fewn y tymor llywodraeth leol nesaf