Skip to content

Ffiniau Tua'r Môr Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi

Ffiniau Tua'r Môr Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein dogfen Arolygon o Ffiniau Tua'r Môr: Polisi ac Arfer,a luniwyd gan ragweld y bydd prosiectau ynni newydd o fewn dyfroedd tiriogaethol Cymru, sy’n golygu y byddai angen newid ffiniau tua’r môr i’w dod â nhw i mewn i ardaloedd prif gyngor. 

 

Mae’r Comisiwn wedi cynhyrchu’r llyfryn hwn sy’n cadarnhau’r gweithdrefnau a’r fethodoleg yr ydym wedi’u mabwysiadu mewn perthynas ag arolygon o ffiniau tua’r môr y mae’r Comisiwn yn eu cynnal.

Dolenni perthnasol

Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o adolygu ffiniau.
Arolygon sy'n edrych ar  trefniadau ardaloedd y Prif Cynghorau (ffiniau Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol).