Skip to content

Arolwg Etholiadol Sir Benfro - Ymgynghoriad Cychwynnol.

Arolwg Etholiadol Sir Benfro - Ymgynghoriad Cychwynnol.

Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Benfro.

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Benfro gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 31 Gorffennaf 2017, ac yn cau ar 22 Hydref 2017.

Bydd y Comisiwn yn ystyried unrhyw sylwadau a gânt yn ofalus cyn paratoi eu Cynigion Terfynol i'w cyflwyno i Llywodraeth Cymru.

Dolenni perthnasol

Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o arolygon etholiadol a fydd yn arolygu pob un o'r 22 o ardaloedd prif gynghorau Cymru rhwng 2017 a 2021.
Arolygon sy’n ceisio cyflawni cydraddoldeb etholiadol a chynnal buddion llywodraeth leol effeithiol a chyfleus ar gyfer ei hetholwyr.