Skip to content

Newyddion

Newyddion
Y newyddion diweddaraf gan y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Cadwch yn gyfredol am y datblygiadau diweddaraf.

Penodi Prif Weithredwr newydd

16/10/18
Cyhoeddodd Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, ar 15 Hydref fod Shereen Williams MBE wedi'i phenodi fel Prif Weithredwr newydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.
 

Arolwg Etholiadol Sir Ceredigion - Adroddiad Cynigion Drafft.

16/01/18
Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion.
 

Arolwg Etholiadol Blaenau Gwent - Ymgynghoriad Cychwynnol.

03/01/18
Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 

Arolwg Etholiadol Tor-faen - Ymgynghoriad Cychwynnol.

01/08/17
Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
 

Arolwg Etholiadol Sir Benfro - Ymgynghoriad Cychwynnol.

31/07/17
Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Benfro.
 

Arolwg Etholiadol Sir Gwynedd - Ymgynghoriad Cychwynnol.

10/02/17
Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd.
 

Arolwg Etholiadol Sir Ceredigion - Ymgynghoriad Cychwynnol.

26/01/17
Arolwg o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Ceredigion.
 

Arolwg o'r Ffiniau Tua'r Môr Bae Abertawe - Ymgynghoriad Cychwynnol.

25/01/17
Arolwg o ran o'r ffin rhwng Ffiniau Tua'r Môr Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castel-nedd Port Talbot.
 

Ffiniau Tua'r Môr Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi

18/01/17
Ffiniau Tua'r Môr Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi
 

Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi

15/11/16
Polisi ac Arfer wedi ei Gyhoeddi
 

Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet 23/6/2016

23/06/16
Datganiad a waned gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.
 

Ffiniau Cymunedol Castell-Nedd Port Talbot wedi ei gyhoeddi.

31/03/16
Ffiniau Cymunedol Castell-Nedd Port Talbot wedi ei gyhoeddi.
 

Datganiad Y Gweinidog 4/1/2016

04/01/16
Datganiad Y Gweinidog 4/1/2016