Skip to content

Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn

Cofnodion o Gyfarfodydd y Comisiwn
Cofnodion o gyfarfodydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol.

Gweld yr holl gofnodion yn dyddio nôl i 2000.

Sylwch na chaiff cofnodion cyfarfodydd lle caiff argymhellion aralygon eu trafoeu cyhoeddi tan ar ôl cyhoeddi adroddiad yr araolwg perthnasol.

2018

02/05/18
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2018.
 

2017

15/05/17
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2017.
 

2016

05/04/16
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2016.
 

2015

24/04/15
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2015.
 

2014

04/04/14
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Democratiaeth Leol yn ystod 2014.
 

2013

18/07/13
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2013.
 

2012

27/09/12
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2012.
 

2011

31/12/11
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2011.
 

2010

31/12/10
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2010.
 

2009

31/12/09
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2009.
 

2008

31/12/08
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2008.
 

2007

31/12/07
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2007.
 

2006

31/12/06
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2006.
 

2005

31/12/05
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2005.
 

2004

31/12/04
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2004.
 

2003

31/12/03
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2003.
 

2002

31/12/02
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2002.
 

2001

31/12/01
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2001.
 

2000

31/12/00
Cofnodion o’r cyfarfodydd a gynhaliwyd gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol yn ystod 2000.