Skip to content

Canllawiau

Canllawiau
Mae’r dogfennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am lywodraethu corfforaethol y Comisiwn, ynghyd â’i bolisïau a gweithdrefnau adolygu.

Arweiniad Ar Arolygon Cymunedol

23/02/18
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad cymunedol.
 

Arolygon o Ffiniau Tua'r Môr: Polisi ac Arfer

25/01/17
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn arolygon o ffiniau tua'r môr.
 

Newidiadau i Ffiniau Cymunedau a Wardiau Cymuned

21/12/16
Dyma restr o'r Gorchmynion (sy'n hysbys) sydd wedi creu newidiadau i ffiniau Cymunedau a Wardiau Cymuned yng Nghymru.
 

Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer

15/11/16
Cyfarwyddyd sy'n rhoi manylion am yr hyn sydd ynghlwm mewn adolygiad etholiadol.
 

Arolygon Etholiadol: Polisi Meintiau Cynghorau

15/11/16
Mae’r polisi hwn yn amlinellu ymagwedd y Comisiwn o ran sut y caiff maint  cynghorau ei bennu, ar sail ei brofiad, ei arbenigedd a’i wybodaeth a sicrhawyd gan ein partneriaid mewn llywodraeth leol.
 

Arweiniad ar Arolygon o Brif Ardaloedd

03/06/14
Mae’r arweiniad hwn yn nodi cwmpas yr arolygon gan esbonio’r gweithdrefnau y bydd y Comisiwn yn eu dilyn.