Skip to content

Adolygu Ffiniau

Adolygu Ffiniau

Arolygon sy'n edrych ar  trefniadau ardaloedd y Prif Cynghorau (ffiniau Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol).
Yn sgil cwblhau adolygiad, gallai’r Comisiwn gyflwyno cynigion i Lywodraeth Cymru.

Ar ôl cyhoeddi adroddiad y Comisiwn, bydd cyfnod o chwe wythnos pan ellir cyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru.

Yn ystod cyfnod cynnar yr arolygon ac ar ôl cyhoeddi'r cynigion drafft, croesawa'r Comisiwn sylwadau gan bobl sydd â diddordeb yn yr arolwg. Noder y dylid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig (drwy'r post neu e-bost) cyn y dyddiad a nodwyd. Yn unol â'n polisïau ar ddidwylledd, gallem ni gyhoeddi'r sylwadau a dderbyniwn. Fel arfer, cyhoeddir enw a chyfeiriad (neu ran o'r cyfeiriad) yr awdur ynghyd â'r ymateb, gan fod hyn yn rhoi hygrededd i'r ymarfer ymgynghori. Os nad yw'r ymatebydd yn dymuno cael eu hadnabod yn y modd yma, gofynnwn fod hyn yn cael ei nodi'n benodol yn yr ymateb.

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.