Skip to content

Adolygiadau blaenorol (Archif)

Adolygiadau blaenorol (Archif)
Adroddiadau adolygu ffiniau a gyflwynwyd o fis Gorffennaf 1999 ymlaen.

O Gorffennaf 1 1999 trosglwyddwyd swyddogaethau Ysgrifennydd Gwladol Cymru (mewn perthynas â Chomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac o'r 25ain o Fai 2007 trosglwyddwyd i Llywodraeth Cymru.

______________________________________________________________________________________________________________

Powys / Morgannwg Ganol

30/06/09
Siroedd Wedi'u Cadw Powys a Morgannwg Ganol yn ardal Pontsticill.
 

Powys / Merthyr Tudful

15/07/08
Sir Powys a Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ardal Pontsticill.
 

Ceredigion / Sir Benfro

26/05/05
Sir Ceredigion a Sir Benfro yn ardal Aberteifi a Chilgerran.
 

Sir Gaerfyrddin / Castell-nedd Port Talbot / Powys.

19/03/04
Sir Gaerfyrddin, Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sir Powys.
 

Castell-nedd Port Talbot / Powys

30/05/03
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Sir Powys.
 

Cymru

15/11/02
Arolwg o'r Siroedd Cadwedig Yng Nghymru.
 

Sir Ddinbych / Wrecsam

11/04/02
Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Casnewydd / Torfaen

15/03/02
Bwrdeistrefi Sirol Casnewydd a Thor-faen yn ardal Cymunedau Llantarnam, Malpas a Chaerllion.
 

Caerdydd / Bro Morgannwg

17/01/02
Dinas a Sir Caerdydd a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg yn ardal Ffordd Gyswllt Grangetown.
 

Ceredigion / Sir Benfro

19/12/01
Siroedd Ceredigion a Phenfro yn ardal Cymuned Llandudoch.
 

Sir Gaerfyrddin / Sir Benfro

14/12/01
Siroedd Caerfyrddin a Phenfro yn ardal Cymunedau Clynderwen a Gorllewin Llandysilio.
 

Rhondda Cynon Taf / Bro Morgannwg

12/03/01
Bwrdeistrefi Sirol Rhondda, Cynon, Taf a Bro Morgannwg yn ardal Cymunedau Llanharri, Pont-y-clun, Penllyn, Llanddunwyd a Phendeulwyn.
 

Castell-nedd Port Talbot / Abertawe

14/07/00
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe yn ardal Heol Pontardawe.
 

Pen-y-bont ar Ogwr / Rhondda Cynon Taf

07/04/00
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 

Blaenau Gwent / Caerffili

14/02/00
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ardal Tafarnaubach.
 

Pen-y-bont ar Ogwr / Bro Morgannwg

09/07/99
Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont Ar Ogwr a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
 

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.