Skip to content

Adolygiadau blaenorol Cymunedol (Archif)

Adolygiadau blaenorol Cymunedol (Archif)
Adroddiadau arolygon etholiadol a gyflwynwyd o fis Medi 1996 ymlaen.

O Gorffennaf 1 1999 trosglwyddwyd swyddogaethau Ysgrifennydd Gwladol Cymru (mewn perthynas â Chomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac o'r 25ain o Fai 2007 trosglwyddwyd i Llywodraeth Cymru.

______________________________________________________________________________________________________________

Castell-Nedd Port Talbot

26/11/15
Ffiniau Cymunedol yn Sirol Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot
 

Sir y Fflint

06/10/15
Ffiniau Cymunedol Sir y Fflint
 

Rhondda Cynon Tâf

09/07/15
Ffiniau cymunedol yn Sir Bwrdeistrefol Rhondda Cynon Tâf
 

Tor-faen

29/01/13
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Tor-faen.
 

Sir Benfro (arolwg pellach)

02/11/11
Ffiniau cymunedol yn Sir Benfro.
 

Abertawe (arolwg pellach)

20/09/11
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
 

Sir Benfro

26/04/10
Ffiniau cymunedol yn Sir Benfro.
 

Abertawe

09/02/10
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
 

Blaenau Gwent

29/09/09
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 

Bro Morgannwg

10/09/09
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
 

Caerffili

10/07/09
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
 

Abertawe

03/07/09
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe.
 

Pen-y-bont ar Ogwr

07/05/09
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 

Caerdydd

24/02/09
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Caerdydd.
 

Conwy

23/02/09
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.
 

Abertawe

30/09/08
Ffiniau cymunedol yn Ninas a Sir Abertawe. Dyddiad cynrychiolaeth: 5 Rhagfyr 2008
 

Wrecsam (arolwg pellach)

29/09/08
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Wrecsam (arolwg pellach)

29/09/08
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Ynys Môn

01/04/08
Ffiniau cymunedol yn Sir Ynys Môn.
 

Rhondda Cynon Taf

01/02/08
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 

Powys

01/07/07
Ffiniau cymunedol yn Sir Powys.
 

Castell-nedd Port Talbot

13/03/07
Ffiniau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
 

Castell-nedd Port Talbot

19/09/06
Cymunedau Blaenhonddan a Dyffryn Clydach ym Mwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot.
 

Pen-y-bont ar Ogwr

01/08/05
Cymunedau Brackla a Choety Uchaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 

Powys

01/12/03
Cymunedau Aberhonddu a Llanfrynach yn Sir Powys.
 

Caerdydd

01/11/02
Cymunedau Ystum Taf a'r Eglwys Newydd, Llanisien a Llys-faen, a Threlái a Sain Ffagan Yn Ninas a Sir Caerdydd.
 

Sir Ddinbych

01/04/02
Cymunedau Dyserth, Prestatyn, Rhuddlan a'r Rhyl yn Sir Ddinbych.
 

Powys

01/04/02
Cymunedau Llanbadarn Fynydd, Llanbister ac Abaty Cwmhir yn Sir Powys.
 

Pen-y-bont ar Ogwr

01/03/01
Cymuned Cynffig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.