Skip to content

Gwybodaeth am y Rhaglen

Gwybodaeth am y Rhaglen

Dogfennau sy'n perthyn i'n rhaglen bresennol o arolygon etholiadol a fydd yn arolygu pob un o'r 22 o ardaloedd prif gynghorau Cymru rhwng 2017 a 2021.

Mae dogfennau all weddol sy'n perthyn i'r rhaglen bresennol o arolygon etholiadol ar gael i'w lawrlwtho yma. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Polisi ac Arfer CFfDLC.
  • Ein Rhaglen Arolygon Etholiadol 2017-2021.
  • Polisi ar Faint Cynghorau.

Dolenni perthnasol

Datganiad a waned gan Ysgrifennydd y Cabinet.