Skip to content

Adolygiadau Cyfredol

Adolygiadau Cyfredol
Arolygon etholiadol sy'n gyfredol neu sydd wedi'u cwblhau'n ddiweddar.

Gallwch ddefnyddio’r i porth ymgynghori weld y cynigion, eu cymharu â’ch trefniadau presennol a gweld sut maent yn cysylltu â ffiniau llywodraeth leol yn  eich ardal.

Casnewydd Casnewydd

30/01/19
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Dinas Casnewydd.
 

Pen-y-bont a’r Ogwr

15/01/19
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Bwdeistref Sirol Pen-y-bont a’r Ogwr
 

Tor-faen

21/12/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
 

Gwynedd

18/12/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Sir Gwynedd.
 

Sir y Fflint

01/11/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
 

Wrecsam

15/10/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Sir Ddinbych

14/09/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
 

Blaenau Gwent

11/09/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 

Sir Gaerfyrddin

29/08/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
 

Rhondda Cynon Taf

30/07/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 

Sir Benfro

26/06/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
 

Castell-nedd Port Talbot

20/06/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot.
 

Abertawe

04/05/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Dinas a Sir Abertawe.
 

Merthyr Tudful

04/04/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
 

Conwy

27/03/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
 

Powys

28/02/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
 

Gwynedd

23/01/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
 

Ceredigion

16/01/18
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
 

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.