Skip to content

Adolygiadau blaenorol (Archif)

Adolygiadau blaenorol (Archif)
Adroddiadau arolygon etholiadol a gyflwynwyd o fis Medi 1996 ymlaen.

O Gorffennaf 1 1999 trosglwyddwyd swyddogaethau Ysgrifennydd Gwladol Cymru (mewn perthynas â Chomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac o'r 25ain o Fai 2007 trosglwyddwyd i Llywodraeth Cymru.

______________________________________________________________________________________________________________

Sir Benfro

02/12/14
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
 

Tor-faen

10/12/13
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Tor-faen.
 

Sir Gaerfyrddin

19/11/13
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
 

Sir Ddinbych

17/06/13
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
 

Gwynedd

14/06/12
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
 

Ynys Môn (Pellach)

22/05/12
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
 

Wrecsam

20/06/11
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Sir y Fflint

08/06/11
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
 

Ceredigion

24/05/11
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
 

Powys

30/03/11
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
 

Conwy

03/03/11
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
 

Sir Fynwy

28/02/11
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Fynwy.
 

Caerdydd

08/11/10
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
 

Rhondda Cynon Taf

02/11/10
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 

Merthyr Tudful

09/09/10
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
 

Castell-nedd Port Talbot

31/08/10
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
 

Casnewydd

31/08/10
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
 

Ynys Môn

31/08/10
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
 

Bro Morgannwg

23/03/01
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg.
 

Sir Fynwy

31/03/00
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Fynwy.
 

Casnewydd

20/12/99
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir a Dinas Casnewydd.
 

Ceredigion

07/12/99
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ceredigion.
 

Torfaen

29/10/99
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Torfaen.
 

Ynys Môn

02/12/98
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ynys Môn.
 

Gwynedd

29/09/98
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gwynedd.
 

Caerdydd

24/06/98
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd.
 

Sir Benfro

25/03/98
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Benfro.
 

Merthyr Tudful

29/01/98
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
 

Rhondda Cynon Taf

28/10/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 

Conwy

22/10/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Conwy.
 

Sir Ddinbych

08/08/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Ddinbych.
 

Sir y Fflint

27/06/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir y Fflint.
 

Wrecsam

30/05/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Pen-Y-Bont Ar Ogwr

16/05/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont Ar Ogwr.
 

Powys

14/03/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Powys.
 

Caerffili

12/02/97
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 

Abertawe

19/11/96
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Dinas a Sir Abertawe.
 

Sir Gaerfyrddin

17/10/96
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Sir Gaerfyrddin.
 

Castell-nedd Port Talbot

25/09/96
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.
 

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.